قالیشویی در یافت اباد

محله ی یافت اباد

یافت اباد( قالیشویی در یافت اباد) دارای دو محله ی قدمی و جدید است. که اکثرا مردم اصولا یافت اباد جدید را با نام چهار راه یافت اباد می شناسند .در حالی که یافت اباد یک محله ی بسیار قدیمی در تهران است.

که نزدیک اتوبان ازادگان است و کنار سعید اباد زیر اتوبان فتح یافت اباد جدید مرکز مبلمان کشور است. و گران ترین و ارزان ترین مبلمان کشور در این منطقه فروخته میشود. و حتی تولید بزرگترین کارخانه های تولید مبلمان در این

منطقه دارای شعبه می باشند .

بازار مبل یافت اباد
بازار مبل یافت اباد

و با این شعبه توانسته اند فروش خوبی به کل کشور وخصوصا مشتریان شمال تهران را داشته باشند. و بسیاری از افراد از شمال تهران برای خرید مبلمان به این منطقه ی می ایند.

شرکت های بزرگی همچون چوب و هنرو الدورادو و … در بازار شماره ی 1 و 2 این منطقه حضور دارند .مالک بازار مبل جز پولدارترین افراد کشور است.

در ضمن این منطقه دومین بازار بزرگ موبایل کشور را دارا می باشد و امام زاده حسن که مرکز خرید است درنزدیکی بازار مبل یافت اباد واقع شده است.

یافت اباد از پاسگاه نعمت اباد شروع می شود. به به محله هایی مثل شهرک توحید و یا فردوس ختم می شود و سه راه اذری از یک طرف از طرف دیگر اتوبان ازادگان است

بازار بزرگ اهن تهران در این منطقه واقع شده است .در این محله نیز خیابان 17 شهریور داریم که مربوط به غرب تهران میباشد. و در نزدیکی بازار اهن واقع شده است بیمارستان های شماره دو محله ی خلیج نیز نزدیک به

یافت اباد می باشد این منطقه راتقریبا می تواند. قطب صنعت مبلمان کشور و یا حتی خاورمیانه دانست.

هر روز بسیاری افراد و تجار از کشور های عربی و عراق برای خرید مبلمان به این منطقه رجوع می کنند.

مبل شویی در این منطقه 

این منطقه به دلیل این که یا مبل فروش هستند .و یا سازنده ی مبلمان در همه ی خانه ها می تواندی مبل را ببینید پس بهترین کار ممکن این است. که روی مبل شویی  در این مناطق زیاد کار نکنیم. چون این مناطق همه و

همه خودشان روکش مبل یا مبلمان را تعویض میکنند .و هیچ احتیاجی به مبلشویی در منزل یا کارگاه ندارند و به همین دلیل فقط و فقط مناسب قالیشویی اند.

قالیشویی در یافت اباد

با توجه به پاراگراف بالا و این که در این منطقه مبلمان بسیار زیاد است. پس بهتر است روی قالیشویی نیز زیاد کار نکینم چون همه از مبل استفاده می کنند .تا فرش به همین دلیل احتمال خرابی و کثیفی مبلمان نیز کمتر از حد

معمول است. در ضمن مردم این مناطق به خار باز بودن کوچه ها و حیاط ها اصولا هنوز خودشاندر ارکینک یا حیاط در صورت نیاز فرش هایشان را می شویند.

قالیشویی شاهکار در یافت اباد

محله ی یافت اباد از بار ترافیکی کمتری برخوردار است. به همین دلیل به صورت دایمی از قالیشویی مادر و قالیشویی شاهکار به این محله ها می تواند .سرویس برای قالیشویی بگیرید.محله ی یافت اباد به کارخانه ی این قالیشویی که در احمد اباد

مستوفی است. بسیار نزدیک است به همین دلیل در زمان کمتری به سرویس مورد نظر خود از بابت شستشو و پاسخگویی خواهندرسید.