قالیشویی در نواب

محله ی نواب

قالیشویی در محله ی نواب بسیار زیاد است .که سر شناش ترین ان ها را می توان قالیشویی مادر و یا قالیشویی شاهکار را نام برد .که هر دو به عنوان معروف ترین ها در این منطقه فعال هستند .و بسیار مشتری در این محله ها دارند.

محله ی نواب را از دامپزشکی تا امام خمینی و همچنین خود اتوبان نواب و حواشی ان را در بر میگیرد .شما از میدان جمهوری تا میدان 9 دی را نواب در نظر بگیرید.

خدمات قالیشویی شاهکار در این مناطق بسیار گسترده است.به طوری که تمامی اهالی این مناطق به خوبی این قالیشویی را می شناسند و حتای خیلی از مواقع شفارش انلاین ثبت میکنند.

محله ی نواب پر است از اپارتمان هایی که نمیتوانند فرش های خود را بشویند و ناچارند به قالیشویی ها سفارش بدهند .اگر قالیشویی در این منطقه مثل قالیشویی شاهکار یا مادر مجوز داشته باشد.که ایرادی ندارد .

ولی بسیاری از واسطه ها نیز در این محلات در حال فعالیت هستند. که متاسفانه هم بازار را خراب و هم این که مشتریان را ناراضی میکنند.

قالیشویی در نواب
قالیشویی در نواب

قایشویی شاهکار در نواب

قالیشویی شاهکار سال هاست که فعال است. در این منطقه و با تمامی همکاران مراودات بسیار دارد و در ضمینه ی مبل شویی نیز فعال می باشد. که همین فعالیت بخشی از درامد این قالیشویی را شامل میشود.

سرویس دایمی و داشتن شعبه در محله ی دامپزشکی به صورت دایمی باعث شده است. که از این منطقه سفارش داشته باشد .و هر روز با سرعت زیادی در کارخانه ی خود فرش ها را میشوید .و نهایتا 2 روزه به مشتریان خود تحویل میدهد.

 بافت محله ی نواب

محله ی نواب در اوایل همه تهرانی ها را شامل میشد ولی با گذر زمان و رشد. این منطقه افراد زیادی به این محله امده اند و دیگر بومیان این منطقه نیستند. از محبوب مجاز تا کمیل همه و همه جز این منطقه اند .

تونل توحید توانسته بخشی از ترافیک این منطقه را کم کند .ولی متاسفانه انقدر نتوانسته نقش داشته باشد و در قسمت ورودی تونل همیشه و همیشه ترافیک وجود دارد.

به همین دلیل قالیشویی شاهکار ساعات جمع اوری فرش ها و یا مبل شویی در این منطقه را به ساعات کم ترافیک انتقال داده است .

البته رضایت مشتریان از زمان جمع اوریبسیار مهم می باشد.